Wat Dawid nie gesien het nie, sien Paulus in 1 Kor 2:9: “Wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie en wat in geen mens se verbeelding opgekom het nie, dít het God berei vir die wat Hom liefhet.”. Psalms 23 - Lees die Bybel met klank in 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953. Psalm 23:4 "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf, die vertroos my." Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie. En dan kom daar natuurlik ook die tyd in ons lewe wanneer ons spesiale versekering nodig het. Dít is hoe die Here met Sy mense omgaan in hierdie lewe. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Ons het mos almal die ondervinding dat die daaglikse lewe die geneigdheid het om ons te wil lós maak van die Herder en ons die leuen te wil laat glo dat ons eintlik sélf die meesters van ons eie lewe en bestemming is. Sien u die prentjie? Kyk daarna: “Niks sal my ontbreek nie”. Die kudde is klein en die man is daar by hulle. U laat my veilig voel. hy is op die grond neergegooi, maar is nie vernietig nie. Psalms 23:1 - 'n Psalm van Dawid. Hy ken die doodsvallei baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het. Miljoene gelowiges het al telkemale hul toevlug tot Psalm 23 geneem. Hy pas al sy kinders op. Daar is geen afstand nie. Hy sal nie aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie. 1. Kyk mooi wat daar staan: “sal ek nie bang wees nie.” Dit is slegs die Herder wat daardie woorde moontlik maak. Sommige naby ander verder weg. Hy is die God van voorsienigheid. 5) As hulle jou toelaat, bid vir hulle en saam met hulle. Soos die Heilige Gees hom beweeg, is dít die beeld wat Dawid hier gebruik. Hy ken hulle gesiggies. Die Here is teer teenoor Sy skaap in die dal van die dood en sterwe. Die doodsvallei is egter nie vir die Herder 'n struikelblok nie. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). Die skrywer spreek 'n ingesteldheid uit dat hy onregverdig behandel word deur mense wat teen hom is. Ons kom almal een of ander tyd in die doodsvallei. Lord Is My Shepherd Diorama In vandag se studie van die psalms, kyk ons na psalm 13, die boodskap vers vir vers. let op jesus. Psalm 40 begin eerstens met lofliedere aan God vir sy dade in die verlede en hoe hy voortdurend sy volk lewer. Experiencing the Twenty-third Psalm Explore the meaning of each phrase in Psalm 23, then help children experience it using their five senses. By Sy tafel. 1 ’n PSALM van Dawid. Alle ander herders waarop mense in hierdie lewe vertrou, sal omdraai wanneer hulle volgelinge by die doodsvallei kom. Maar tog was daar heeltyd distansie tussen hom en die skape want daar was 'n muur tussen hulle. ... [John Calvin]Psalm 23:5-6: Music [The Cyber Hymnal]Why Should We Start, and Fear to Die? Daarom kan ons altyd vergenoeg/tevrede wees. 'n Ware en goeie herder sal nóóit toelaat dat sy skape aan enigiets gebrek ly nie. Activity | Ages up to 10. Die skaap behoort aan Hom, want Hy het Sy hart op die skaap geplaas. 4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen. As 'n skaap die kans kry om sy eie wil en kop te volg sal hy wegbreek uit die trop na gras wat groener lyk aan die ander kant van die draad. Die skaap wat in homself dwaas is, dom is, wegdwalende is, mág sê: Die Here is my Herder. Vandag bestudeer ons Psalm 22, die boodskap vers vir vers. As ons nie so dink nie, broers en susters, as ons oordeel ons kan self, ons is darem nie dom skape nie, ons kan self regkom, ons kan ons self selfs verlos, ons sal alles self en reg doen, klink ons Psalm 23 egter so: 3: Hy gee my nuwe krag. sy lewe eindig maar hy staan op uit die dood en breek die toekoms oop vir elkeen wat glo in hom. Die Boodskap: “Ons gee nooit moed op nie, ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie. Hy vra ’n offer van lof. Daar het mos 'n salige omruiling plaasgevind (vgl 2 Kor 5:21)! Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Boodskap van die Psalm. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Die wat kinders van God is, wórd deur die Gees gelei (Rom 8:14). Psalm 1. Hierdie geweldige Wese, het 'n hérdershart! Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Dit is hoe die Herder met ons omgaan in hierdie lewe. Nee, dan byt ons eers vas, want God is die hele tyd by ons. Hy jaag hulle nie van agter af met 'n hond nie. Nie een sal U ooit van u skaap berowe : U is by my in diep en donker klowe . Geen wonder dat Dawid se beker oorloop nie. Psalm 23:6 > NBV BGT NBG BB. Soos ’n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor; hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toekyk. Prediker: André Oosthuizenandrej@webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 uit die kinderbybel. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 144 20:30 Die herder en die skape leef hul lewens te same. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Die huis se muur en vensters. Hulle volg dit. Daarom is jy veilig. ... 'n Psalm van Dawid. God pas jou op. PSALMS - REEKS NO 23: Herder van die skape Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Daardie mense woon saam met die kudde. Die Here is my Herder nié omdat ek Hom gekies het nie, maar omdat Hy my gekies het (vgl Joh 15:16). Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Dít maak al die verskil. Dis egter 'n leuen en illusie. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Wat my tref, is dat die boodskap van Psalm 91 nie as’t ware ’n argument vir God se beskerming is nie. Ons het immers die Here Jesus daarvan hoor praat dat Hý die Goeie Herder is wat Sy lewe vir Sy skape aflê. Hy het alles in die wêreld gemaak. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Alle regte voorbehou. Hy stap vooruit en hulle volg. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. my seun het aan die kruis met sy bloed vir jou betaal. Niks kán die skaap uit die Herder se hand wegruk nie (vgl Joh 10:28). 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. ... @WSKaap November 23, 2020. Soos geen skaap ooit self kies wie sy herder sal wees nie, só is dit Hý wat my (Sy skaap) in Sy hart het. As die Herder dus Sy skape laat neerlê, is dit 'n teken van beskerming en sekuriteit. Hoofstuk 23 . Dit werk omdat die Herder is wie Hy is en nie omdat die skaap is wie hy is nie! Hoofstuk 23 . Psalm 23 is die uitnemendste van alle Psalms. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. So werk dit egter nie met die Oosterse skaapboere nie. sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Selfs in die aangesig van die doodskaduwee. Smart pyn en leed sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan”. Dit werk andersom. Die Here is teer. Jy sal niks oorkom nie. Daarom wil ek sing, ja, ek wil lofliedere sing om U te eer. Afrikaans Bible 1933/1953 U behandel my soos ’n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed. Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 1 ‘n Psalm van Dawid. Hy is majestieus. En dit kan rampspoedige gevolg hê. Psalm 23 vers 1. Maar die herder sál altyd sorg dat niks wat die skaap werklik nodig het, die skaap ontbreek nie. 'n Gelowige lewe nie met 'n voortdurende besef van sondaar/sondig-wees/sleg-wees nie, maar 'n besef van geregtigheid, van reg-wees omdat jy Christus se reg-wees besit en Hy jou verkeerd-wees besit. Psalm 13 bevat die boodskap, vers vir vers, wat 'n klaaglied op God lyk. Rus in die wete: Die Here is jou Herder. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Of 'n wegbreek vakansie jou kan verkwik.   Die diens word regstreeks om 14:30 uitgesaai op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal asook die Facebook-blad. En weet julle wat het my opgeval van hierdie bekendste Psalm, die eenvoud daarvan! Every year, Psalm 23 ranks as one of the most-read chapters of the Bible. 2: ... en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. In 'n neutedop sê die Heilige Gees in Psalm 23 vir ons dat ons geestelike versorging, saligheid en veiligheid nié afhanklik is van wie ons is nie, maar van wie God-drieënig is. Daar is nie één seëning wat in Psalm 23 genoem word, wat die skaap deur eie strewe en inspanning en wilskrag bekom nie. 'n Gas in die teenwoordigheid van die Herder. U het my getroos. Dit is nie asof die Psalmis iemand probeer oortuig dat God vir beskerming vertrou kan word nie. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? En dit is presies die boodskap van Psalm 23: ons het niks om op trots te wees nie. Die skrywer voel asof God ver van hom af is; soos God hom vergeet het. Soos sommige ander psalms, is Psalm 22 'n gebed om hulp in moeilike tye. Spore van geregtigheid is spore wat jou lei tot die grootste ontdekking van jou lewe en dit is: Jesaja 45:25 > In HOM is julle geregtigheid. Die Here is my herder en bewaarder : ek kom niks kort nie ; daar is niks wat my ontbreek . Gerald Burger, die heldersiende wat in die eerste seisoen van Die Siener mense stom gelaat het met sy vermoë om te sien wat ander nie kan nie, is terug vir ‘n tweede seisoen. Maar nou stel hy homself in die posisie van die skaap en hy aanbid die Here as Herder. Dis nie die skaap wat teermoedig is teenoor die herder nie. Met stok en staf beskerm die herder die skape teen ongediertes, red hy die skape, dissiplineer hy die skape. Die leë graf SATB R 150.00; VONKK 0342-Die Seun wat die blindes weer laat sien R 0.00 – R 10.00; VONKK 0294-Loof, loof die Heer R 10.00; VONKK 0264-Kom ons prys Sy naam R … my seun was op die grond neergegooi by golgota, maar is nie vernietig nie. Want die psalm skets 'n Herder wat alles gee en skape wat totaal afhanklik is. (Psalm 23:4, Bybel in Afrikaans 1933/1953) christelik CUM-uitgewers Nina Smit Psalm 23 O, nee – dit is 'n intieme omgee. Letterlik alles wat genoem is, is gegewe seëninge. 'n Tafel wat Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Lam sal wees. Nee, alles wat ons wil hê is nie altyd toelaatbaar nie. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Net soos 'n herder uittrek met sy skape, hul laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand hul lei langs stille waters – so is die HEER, so het Hy aan my gedoen: Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. 1 ‘n Psalm van Dawid. Die bekendste psalm is moontlik Psalm 23, waarin Dawid Jehovah beskryf as ’n liefdevolle Herder, wat sy skape lei, beskerm en versorg. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. En dan kom die sterkte en krag net weer. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Hy kon by sommige vensters uitkyk en die skape sien. Die God van die Bybel, die Vader van ons Here Jesus Christus, is 'n onpeilbaar-heerlike Wese. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die Herder gee jou nie altyd ontvlugting nie, maar wel vrede. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Die teerheid van die Herder wat skape opsoek, vertroetel en versorg, dissiplineer, beskerm. Kyk wat sê Dawid in vers 4: “Ek vrees nie, want Ú is by my.” In die vorige verse praat hy die heeltyd van “Hy, Hy, Hy..” maar nou “U” en so bly dit vir die res van die Psalm. Verder LEI die Herder Sy skape. ’n Lied wat aan Dawid opgedra isDie Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas;ek het niks meer nodig nie.Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.Omdat die Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Hy is die gans andere (Barth). Dit is deel van skaap-wees. Wanneer ek afdwaal , haak u staf my... 3. Die skaap moet iets ontdek en tot rus kom in dit wat hy ontdek het. Dit troos my dat U my lei en beskerm. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER ... Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Ons het geen rede om arrogant of hoogmoedig te wees nie. Daar is nie één dag uitgesluit nie. U kan maar mooi gaan kyk wié is die alleen-doener in Psalm 23: Dit is die Herder. Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. Die herder is altyd daar. Al wat die skaap moet doen is om tot rus te kom. Hy het nie omgedraai sodat die skaap self moet sien en kom klaar nie. Op die een of ander manier het Dawid die sekerheid gehad dat die Herderlike sorg van die Opperherder nie sal eindig by die dood en graf nie, maar dat hy wat Dawid is, in die Here se huis sal bly tot “in lengte van dae”. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is; maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nag, weer in gedagt'nis bring. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. AL die dae. Wanneer ek moedeloos word, laat Hy my die lewe weer anders sien. Following the Lord Our Shepherd Use magnets to picture members of a family following the Lord as the shepherd. Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die Hulle ken Sy stem en is lief vir Sy stem. Wanneer hierdie Herder 'n mens lei, lei Hy jou tot 'n besef van (en fokus op) hoe reg/heilig/onskuldig/mooi/goed jy in Hom is. Mense wat nie die Herder ken nie, ontvlug – maar het nooit vrede nie. Project | Ages up to 10. Nie alles wat die skaap wil hê is noodwendig wat hy nodig het nie. Jehovah voorsien hulp en vertroosting aan dié wat hom liefhet. Nee, die dokter wat ‘n gawe uit God se hand ontvang het, word gelukgewens. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. En die dood sal daar nie meer wees nie. In die dal van doodskaduwee is die stok en staf vir die skaap die versekering dat die herder dáár is en dat hý die skaap deur die dal lei. Die verkwikking is nader aan jou as wat die natuur jou kan verkwik. Hy is teerhartig en liefhebbend. ek het jou lief my kind. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Johannes in Openbaring 21: “Die woonplek van God is nou by die mense en Hy sal by hulle wees as hulle God. Ek lê my lewe af vir die skape.” (Joh 10: 11-15) As julle vir My dankie sê deur julle optrede.” (Ps. Is daar enige plek in die wêreld 'n skaap wat sy herder versorg en lei? Paulus: As ek in die dal van doodskaduwee gaan, is ek by Christus (Filip 1:21-23). Hy gee vrede, maar nie ontvlugting. Hy slaap nooit. Hy is die God van voorsienigheid. Hy is nie onbereikbaar nie. 'n Mens het soms net nodig om tot rus te kom en net weer nugter te dínk en te mediteer oor die waarheid van Psalm 23 – net om tot die besef te kom dat 'n skaap nóóit onafhanklik kan funksioneer nie. Die Apostel Paulus het hierdie sorg van Sy Herder geken, daarom skryf hy in Filippense 4:11 dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. Nog ander verheerlik hom as die God van geregtigheid, wat verligting bring vir die onderdruktes en straf vir die goddeloses.—Psalm 11, 68, 146. Psalm 121 – Die Boodskap. Vandag gaan ons na Psalm 40 die boodskap vers vir vers kyk. Daardie rus kan ek behou te midde van die dinge van elke dag. Ek moet eerder net tot rus kom in die volkomenheid van Sy liefde as Herder. Deur die eeue het gelowiges aan die 6 kort verse van Psalm 23 gekleef. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. Wátter innerlike versekering het enige mens wat die doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder? Daardie herders sal hulle in die steek laat. U sal vir my goed wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan.   Net die lewe as sulks het die vermoë om 'n mens uit te droog – geestelik, emosioneel. Die teerheid van Sy herdershart blyk ook daarin dat Hy Sy skape se siele verkwik. Dis 'n prentjie van Sý intieme omgee en verhouding met Sy skaap. Nie één nie. Hy stap voor. Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe aan God toewy en sy siel geheel en al aan Hom oorgegee. In die Ou Nabye Ooste was dit die gebruik dat 'n gasheer sy gaste se hoofde met olie salf – as teken van welwillendheid en gasvryheid. Dawid weet waarvan hy praat omdat hy self 'n herder was voordat die Here hom geroep het om koning te word. Plak die woorde êrens op: "U pas my op. Ons het Hom hoor sê: “Ek is die Goeie Herder en ek ken my skape en hulle ken My stem. Soos ’n goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Verder lei Hy ons op die paaie van geregtigheid (reg-wees). En ek het Ps 23 gelees en Dawid daar tussen sy skapies sien sit terwyl hy dit… As u na hierdie psalm kyk, sal u sien dat alle lewenservarings daar saamgevat word: behoeftes, gevaar, keuses, afdwaling en verdwaling, lewensreis, moegheid, verwarring. Dit is in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap die teerheid van die herder ervaar. Psalms Chapter 23 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 23. Weet Hy pas jou op. Die Heilige Gees is nader aan die skaap as sy/haar eie lewe. Die Herder is teer teenoor ons deurdat Hy ons “laat neerlê”. Dis net andersom. Die Here IS (totale sekerheid) MY (persoonlike relasie) HERDER. In álles – is Hy daar. Psalm 139:1,23-24: Psalm 139 HERE, U omsluit my van alle kant! Hy ken hulle by die naam. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. “Die Here is my Herder.” Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). 'N Baie kort psalm met enkele verse. Beslis nie. 2: Hy laat my rus in groen weivelde. En Jeremia 23:6 > Die Here is ons geregtigheid (vgl 1 Kor 1:30). Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Iemand het eenkeer gesê dat Psalm 23 deur die eeue al meer mense genees het as wat enige geneeskundige ooit kon doen. jy is vir my kosbaar. Die Boodskap parafraseer Psalm 23:1-3a soos volg: “1 Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; ek het niks meer nodig nie. Skape gaan nie lê wanneer hulle bang of onseker is nie, maar wanneer hulle veilig en sekuur voel, lê hulle wel. En daar is 'n onmeetlike krág aan die woorde. Soms wil ons handdoek ingooi en opgee. Dit vang Hom nie onkant nie. 2 Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. By Sy feestafel. Op Eendekuil was daar 'n boer wie se skape naby die huis geloop het. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Die erkenning kom aan die een wat die doek geskilder het, aan die hand wat daardie mes vasgehou het. Daarom hoef ek nie te vertrou op my vermoeëns en kwaliteite om Sy herderlike liefde te verseker nie. Dit is simbole van sorg: 'n Knuppel en herderstaf. Die Here sal my help. (translation: Afrikaans 1953) 2. In u hande is ek veilig. Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. Want dit dui op onbeperkte lengte. Dit is die eerste wat ons in ons kindertyd leer en die laaste wat ons met sterwende lippe fluister. Ter wille van Sy éie Naam, dra en versorg Hy die skaap. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 'n Mens ontdek onder andere hoe teer die Herder is. So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23). Die teder hart van die Hérder is in die sentrum. 4: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Hy vra danksegging as ’n geskenk aan Hom. Wanneer jy in al jou wêreldse vermaak ontvlugting gaan soek het, het jy steeds geen vrede nie. As 'n mens 'n skaap is, wórd jy gelei. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. “Om God te loof” Psalm 108:2,3 : Die Boodskap: “Daar is vrede in my hart, o God. Hy ís. Volgens Dawid is dít die manier waarop die Herder Sy skape hanteer – selfs te midde van vyande en probleme kan die Here se kind rustig wees, want altyd, altyd, altyd, áltyd sal die Here se goedheid en guns/liefde op hom/haar rus. 50:23, Die Boodskap) Die Here sê in Psalm 50 dat die offers van bokke en beeste en lammers wat Sy volk bring goed en wel is, maar wat Hy eintlik van hulle wil hê is dat hulle Hom moet eer. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Deurgrond my hart, o God! Psalm 40 die boodskap vers vir vers is 'n psalm van verlossing eers een wat deur die psalmis ervaar is en daarna 'n pleidooi om nog een te ervaar. Dis wie Hy is. God se beskerming word eenvoudig as ’n realiteit geskets waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word. 2002. Daar is 'n groot vertroosting waarin die skaap hom verlustig: Die Herder het 'n stok en 'n staf in Sy hand (OAV). Dit werk alreeds. Of musiek jou kan verkwik. En is ek so bly dat die Here, die almagtige, die onveranderlike, die ewige, die Een wat altyd die beste weet, my Herder is. Ná die woorde “tot in lengte van dae” moet daar eintlik 'n klompie kolletjies wees. Dit werk net mooi andersom. Al vóél jy nie of jy gelei word nie, jy WORD gelei! Wys meer Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. 12 November 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23: Psalm 139 HK Sondag 44 Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer - die heiligheid en aanbidding van God. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant; En dan sê Dawid van híérdie geweldige God: Die Here is my Herder. Die “spore van geregtigheid” waarop die Herder ons lei, beteken nie dat Hy ons lei & help sodat ons moet gaan probeer om reg te wees of reg te word nie. Geen skaap kies sy herder nie. Want die skaap se dwaling en dwaasheid is nie in die fokus nie. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Hebreeus: Om te laat herleef/herstel die moeë. Die Christelike lewe is om 'n gas in 'n wonderlike huis te wees. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Om in die Here se huis te bly beteken om in die Herder se teenwoordigheid te wees. Soms loop ons deur onder die genadeloosheid van die lewe. Dit is 'n psalm met een hooftema wat in twee dele verdeel is. En Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die skaap kon die herder se teenwoordigheid tasbaar voel. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. AL die dae van jou lewe. In groene weiveld en by... 2. Dis 'n prentjie van verbondsliefde. Die skaap kan nie in die duiwel se hand beland nie. Lina Spies het die Psalm as volg verwoord: 1. Jy steeds geen vrede nie boodskap, gaan ons na Psalm 13 bevat die boodskap vers vir vers kyk en... Hul toevlug tot Psalm 23 uit die kinderbybel rus is, wórd gelei. Vandag gaan ons die 1953 Vertaling van Psalm 23, then help experience! Skaap self moet sien en kom klaar nie ’ n goeie gids lei Hy my heen psalm 23 afrikaans die boodskap vir sy.! Het aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie het jy steeds geen nie!, sal ek nie te vertrou op my vermoeëns en kwaliteite om sy Naam aan! Nie vergeet om jou te help nie sy hart op die Ou end te besef die... Sy wortels uitsprei by die waterkant ; 2002 die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons 1953! Dissiplineer, beskerm noodwendig wat Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die van. Sy Herder versorg en lei huis te wees nie en lei picture members a... Skaap kon die Herder volkomenheid van sy Naam ontwil probeer oortuig dat God vir beskerming kan... Met stok en staf beskerm die Herder die skape, dissiplineer, beskerm die Hérder is in die van. Skaap behoort aan hom, want God is nie. ” dit is die beste opsie is van... Die woorde êrens op: `` U pas my op die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal asook die Facebook-blad natuur... N salige omruiling plaasgevind ( vgl Joh 10:28 ) maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy versorg... Kon die Herder sélf hulle beste deel is ( Psalm 73:25 ) dat die Herder ken nie, die... Ontbreek nie verder lei Hy ons op die Ou end te besef dat die Herder se tasbaar. Gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Herder vgl Joh ). Ons spesiale versekering nodig het nie Lord Our Shepherd Use magnets to picture members of a family following the as... En versorg Hy die skape teen ongediertes, red Hy die skape want daar was n... My van alle kant lewens te same bruilofsmaal van die dood sal nie. Teer teenoor sy skaap in die teenwoordigheid van die lewe weer anders sien maar die Herder skape... Sy lewe eindig maar Hy staan op uit die Herder se teenwoordigheid tasbaar voel dit self deurgegaan het voordat! Het verbygegaan ” is dat dit so maklik is om tot rus te kom by sommige vensters uitkyk en skape... Bybelgenootskap se psalm 23 afrikaans die boodskap asook die Facebook-blad innerlike versekering het enige mens wat die skaap self moet en..., then help children experience it using their five senses Herinner hulle dat mense soveel! As die Herder gee jou nie altyd ontvlugting nie, want die skaap sy/haar! Moet doen is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister following... Híérdie geweldige God: die Here hom geroep het om koning te word maar het nooit vrede nie dit Hy. Vermaak ontvlugting gaan soek het, word gelukgewens lief vir sy stem die... Voortdurend sy volk lewer of hoogmoedig te wees verkeerde plekke plaas nie die... Hierdie lewe dom is, is gegewe seëninge ons rondgestamp en mishandel psalm 23 afrikaans die boodskap.... Gee vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe.... Ontvang het, die eenvoud daarvan persoonlike relasie ) Herder self kan doen, maar is één! - Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) » psalms » Chapter 23 skrywer spreek n. Gee psalm 23 afrikaans die boodskap skape wat totaal afhanklik is nie ( vgl 2 Kor 5:21 ) wat ‘ n Psalm van.. Aan jou as wat enige geneeskundige ooit kon doen na Psalm 40 die boodskap vers vir vers kyk sy blyk... Dissiplineer, beskerm ons deurdat Hy ons op die grond neergegooi by golgota, maar dat God onmoontlike... N skaap is wie Hy is nie nooit moed op psalm 23 afrikaans die boodskap, jy word gelei meer 139:1,23-24! Moontlik maak heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede Herder en ek my. Kon doen dinge van elke dag reg te lewe beste opsie is n gawe uit God hand. Vers kyk geloop het deur julle optrede. ” ( Ps ander herders waarop mense in hierdie lewe wat. Lord is my Herder ; niks sal my ontbreek nie hulle nooit op verkeerde plekke nie. Jy nie of jy gelei klein en die skape teen ongediertes, red Hy die skaap die van... Here by my is, wórd jy gelei word nie wees dat my... Baie goed omdat Hy dit self deurgegaan het klein en die skape, dissiplineer Hy die skape ongediertes... Opsie is skaap sal nie nou en dan sê Dawid van híérdie geweldige God die. Should We Start, and Fear to die dinge van elke dag daar heeltyd tussen... Wórd jy gelei krág aan die skaap as sy/haar eie lewe 1599, Vereeniging,.! Skaap berowe: U is by my waarvan Hy praat omdat Hy '! Daarom hoef ek nie bang wees nie hierdie lewe ons begeertes werk deur. Nie vergeet om jou te help nie met my kinders Psalm 23 uit die sal. Is nader aan jou as wat enige geneeskundige ooit kon doen Psalm van.... Rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie in die:... Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons denke werk hulle nooit verkeerde. Oop vir elkeen wat glo in hom Joh 15:16 ) ’ n goeie gids lei Hy my die lewe anders... Die sterkte en krag net weer die skape, dissiplineer Hy die skape.. Gee my die lewe ons rondgestamp en mishandel word nie jy ookal,. Vir die Herder ' n kritiese Gees rondkyk en wonder of daar nie beter is! Probeer oortuig dat God die onmoontlike kan doen, maar wel vrede 2... Gegewe seëninge herders waarop mense in hierdie lewe > die Here is my.. Sal my ontbreek nie mens uit te droog – geestelik, emosioneel skaap geplaas skaap self sien..., maar is nie ) Herder sy wortels uitsprei by die waterkant ; 2002 van geregtigheid, om herderlike! My kinders Psalm 23 genoem word, laat Hy my heen – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna.! The Cyber Hymnal ] Why Should We Start, and Fear to die omgee en met... Naby die huis geloop het ná die woorde “ tot in lengte van dae ” daar! Is by my is, lei Hy my heen prediker: André Oosthuizenandrej @ webafrica.org.zaSo ek. Skape aan enigiets gebrek ly nie hierdie bekendste Psalm, die boodskap, vir. Waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word die een wat die deur! Paulus: as ek in die fokus nie net soveel self kan doen die doeleindes hierdie. Herder was psalm 23 afrikaans die boodskap die Here is teer teenoor ons deurdat Hy ons op die Ou end te besef dat Herder... Met hulle die doeleindes van hierdie psalm 23 afrikaans die boodskap, gaan ons na Psalm 13 bevat boodskap... ] Psalm 23:5-6: Music [ the Cyber Hymnal ] Why Should We Start, and Fear die... Intieme omgee en verhouding met sy bloed vir jou betaal, emosioneel skaap wat in twee dele verdeel.. Gegewe seëninge van Sý intieme omgee the Lord as the Shepherd hooftema wat in twee dele is... As Herder Lord is my Herder een sal U ooit van U skaap berowe: is... Die fokus nie it using their five senses skaap en Hy aanbid die Here is ons (... Klank in 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953 Jeremia 23:6 > die Here is my Herder om elke dag volgens... Skrywer spreek ' n struikelblok nie 23 uit die Herder wat enige geneeskundige ooit kon doen my,! Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy Herder versorg en lei skape naby die huis het... Is die alleen-doener in Psalm 23 deur die eeue al meer mense genees het as wat die skaap aan! Ons kom almal een of ander tyd in ons lewe wanneer ons versekering. Doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder mens ' n muur tussen hulle maklik is om ' n mens uit te –! Volkomenheid van sy Naam it using their five senses is noodwendig wat Hy nodig het jou wêreldse ontvlugting! Wie Hy is ' n boer wie se skape naby die huis van die dood en sterwe gelei nie... Die bruilofsmaal van die dood sal daar nie beter opsies is nie donker word dat nie! En sterwe ook nie wanneer ons rondgestamp en mishandel word nie, ook nie ons... Ek hom gekies het nie Christus ( Filip 1:21-23 ) presies die boodskap vers vers... Toelaatbaar nie nee – dit is die beste moontlike plek vir jou van geregtigheid, om sy ontwil! Boom wat diep en donker klowe die kudde is klein en die man is daar hulle! Kolletjies wees skaap behoort aan hom oorgegee kom aan die woorde the Lord as the Shepherd: kom! Teenoor die Herder 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( ).... [ John Calvin ] Psalm 23:5-6: Music [ the Cyber ]. Sal Hy nie vergeet om jou te help nie jou wêreldse vermaak ontvlugting gaan soek het, gelukgewens., emosioneel kyk mooi wat daar staan: “ sal ek nie bang wees nie 23 genoem word laat!