Daňový poradce

Daňový poradce

Daňový poradce je fyzická osoba, která je zapsaná seznamu daňových poradců. Tento seznam je pod kontrolou a veden Komorou daňových poradců České republiky. Vše je právně ošetřeno. Zákon nám říká, že daňový poradce nabízí své služby v oblasti daňové poradenství. Pracuje na základě smlouvy, kterou podepíše společně se svým klientem. Daňový poradce je po odvedení práce finančně ohodnocen částkou, která stojí ve smlouvě. Daňové poradenství může být poskytováno také právnickou osobou. Tato právnická osobnost může bát společnost, sdružení nebo člověk jako právnická osoba. Poradenství je v tomto případě poskytováno prostřednictvím daňových poradců pracujících pro společnost. Zákonem je formulovaná činnost daňových poradců. Do ní spadají odvody, poplatky, právní služby v oblastní daní, finanční rady a jiné podobné služby. Aktivita takového odborníka nemusí vždy souviset jenom s daněmi. Dále také zastupují klienta, plánují finanční aktivity nebo kontrolují různé činnosti klienta.

Povinnosti daňového poradce

Ze zákona je klient chráněn před méně pracovitými daňovými poradci, jelikož přikazuje určité kroky dělat povinně např. mlčenlivost. Daňový poradce je povinen uhradit vzniklou škodu, pokud se prokáže jeho pochybení. Každý daňový poradce má profesní pojistku, která mu pokryje škody, které způsobil. Opět je zde vše pod kontrolou Komory daňových poradců České republiky, která pečlivě sleduje činnost daňových poradců. Za porušení některých předpisů postihnou poradce pokuty a sankce, které na ně Komora uvalí. Při jednání pojistného má daňový poradce na výběr mezi dvěma základními typy. První se jmenuje rámcová pojistná smlouva, která je sjednaná s pojišťovnou Kooperativa. Využívá ji okolo přes 80 % daňových poradců. Pojistka se vztahuje na škodu způsobenou výkonem daňového poradenství. Vztahuje se na vydávání odborných posudků, chybným výpočtem, nesprávnou aplikací právních předpisů, činností zaměstnanců, poradenství nebo chybného zpracování sociálního a zdravotního pojištění. Druhý typ je individuální smlouva s libovolnou pojišťovnou. Mohou si zde vybrat takové typy pojištění, které jim bude vyhovovat. Rámcový typ pojistky je proto zpracovaný a přehlednější systém pojištění.

Začátky daňových poradců

Nejdříve je zapotřebí sepsat žádost o vykonání kvalifikační zkoušky. Vyplní základní informace jako je jméno, bydliště, rodné číslo atd. Poté označí typ žádosti, o kterou žádá. Dále je nutné přiložit výpis z Rejstříků trestů, doložit vysokoškolský diplom a prohlášení, že není státním zaměstnancem a v oboru daní není evidovaný. Poté ho bude čekat individuální zkouška, kterou musí podstoupit fyzická osoba. Podmínky k této zkoušce jsou trestní bezúhonnost, právní způsobilost v plném rozsahu, nebýt státním zaměstnancem, absence podnikání a práce, vysokoškolské vzdělání (min. bakalář) a v průběhu předchozích 5 let nesměl být odstraněn ze seznamu čekatelů podání žádosti. Po úspěšné složení zkoušky ho čeká zapsání do seznamu daňových poradců. Zkoušky jsou poměrně složité, což by mělo odpovídat po úspěšném složení, kvalitu daňového poradce. Obdrží osvědčení o způsobilosti poskytování daňového poradenství. S obdržením tohoto osvědčení mu nabývá právoplatnost poskytovat daňové poradenství.  Povinností nového člena daňových poradců je vyřízení pojištění, které musí mít po celou dobu poradenství v oblasti daní. Platnost setrvání v seznamu daňových poradců není časově omezeno, ovšem činnost mu může být pozastavena nebo odebrána. S tím souvisí i konec platnosti setrvání v seznamu daňových poradců. Na závěr malá zajímavost: zkoušku složí úspěšně 20–30% uchazečů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *